گروه خانواده فراهانی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید >>>

ابزار باغبانی دستی، گونه‌ای از ابزار است، که جهت استفاده انسان (دست انسان) طراحی می‌شود و سازوکار آن نیز بگونه‌ای است، که با کمک ابزار دستی مورد نظر، انرژی کمتری مصرف می‌شود.

ابزارهای دستی هزاران سال است که توسط انسان ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی شکوفایی آن به قرن نوزدهم به بعد، باز می‌گردد. از ابزارهای دستی شناخته شده در زمینه باغبانی، می‌توان به: بیل، بیلچه، شن کش، تبر و …  اشاره نمود.