گروه خانواده فراهانی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید >>>

من و مالی

 مقدمه
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صورتحساب الکترونیکی، حافظه مالیاتی ، همگی از جدید ترین و مهم ترین موضوعات فضای مالیاتی در ایران هستند.
موضوعاتی که اگر حسابدار باشید یا کارفرما، مدیر عامل باشید یا صاحب کسب و کار و یا حتی علاقه مند به قوانین و مقررات مالیاتی حتما باید اطلاعات خود را در خصوص آن به روز رسانی کنید.
موضوع استفاده از پایانه های فروشگاهی اولین بار در سال ۱۳۸۲در قانون نظام صنفی پیش بینی شد و پس از آن بار ها در قوانین و مقررات مختلف در خصوص استفاده از پایانه های فروش صحبت شد تا نهایتا در تاریخ ۲۱مهر ماه ۱۳۹۸قانون پایانه های فروشگاهی
به تصویب مجلس رسید
.

قسمت اول

قسمت دوم

 شناسنامه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۱۳۹۸ / ۷ / ۲۱به تصویب مجلس رسید.
در تاریخ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۶قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در روزنامه رسمی کشور چاپ شد و به موجب ماده ۲قانون مدنی که ذکر می کند اگر در قانونی تاریخ اجرای آن قانون تعیین نشده باشد، در نتیجه ۱۵روز پس از تاریخ روزنامه رسمی لازم الاجرا تلقی می شود. در نتیجه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ ۱۳۹۸ / ۹ / ۲لازم الاجرا می باشد.

 سامانه مودیان چیست ؟
سامانه مودیان سامانه ای ملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و در دسترس فعالان اقتصادی و سایر مردم قرار گرفته
است و قرار است به زودی کلیه ی امور مالیاتی فی ما بین مودیان و سازمان مالیاتی از طریق این سایت انجام شود
.
سامانه مودیان سامانه است که دارای ۵ویژگی اصلی است:
1. تحت مدیریت سازمان مالیاتی است.
2. به هر یک از مودیان کارپوشه ( پنل کاربری ) اختصاص داده شده است.
3. تبادل اطلاعات بین سازمان مالیاتی و مودیان از طیق این سامانه صورت می گیرد.
4. مودیان با هر وسیله ای که حافظه مالیاتی به آن وصل می شود می توانند به سامانه مودیان متصل شوند.
5. مرجع نهایی ثبت و صدور و استعلام صورتحسابهای الکترونیکی است.
مؤدیان میتوانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند.
اشخاصی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند
.
همچنین از قابلیت های مهمی که باید درسامانه مودیان ایجاد گردد این است که به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.

قسمت سوم

قسمت چهارم

اشخاص مشمول ثبت نام در سامانه مودیان


کلیه صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی دارای کسب و کار مستقل ) و اشخاص حقوقی، مشمول قانون قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند.
اما این بدان معنا نیست که کلیه این اشخاص مشمول باید به صورت همزمان و در تاریخ یکسان در سامانه مودیان عضو شوند و تکالیف مربوطه را رعایت کنند بلکه مکلفند به ترتیبی که سازمان مالیاتی اعلام می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.

 فراخوان های ثبت نام در سامانه مودیان
در خصوص فراخوان های ثبت نام در سامانه مودیان تا تاریخ نگارش این مقاله هیچگونه مصوبه قانونی تعیین و ابلاغ نشده است، اما به موحب نامه پیشنهادی سازمان مالیاتی برای ثبت نام در سامانه مودیان، صدور فراخوان های زیر محتمل است:
1- شرکت های عضو بورس و فرابورس از تاریخ 1401/08/01
2- شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1401/10/01
3- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1402/01/01
4- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده ( صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده ) از  تاریخ 1402/04/01
5- صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم از تاریخ 1402/07/01
6- کلیه اشخاص مشمول باقی مانده از تاریخ 1402/10/01

قسمت پنجم